Фирма ПЕТРОВА ГРУП ВМ

Свържи се с фирма ПЕТРОВА ГРУП ВМ

козметични и фризьорски услуги, търговия със стоки и услуги, транспортна и спедиторска дейност, хотелиерство, ресторантьорство, както и всички дейности и услуги, незабранени от закона

гр. Пловдив, ул. ул.Илия Иванов 22