Фирма ПЕТРОВИ ТРЕЙДИНГ

Свържи се с фирма ПЕТРОВИ ТРЕЙДИНГ

внос, износ и продажба на строителни материали, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чужди физически и юридически лица в страната и чужбина, както и всички други търговски сделки, незабранени със закон, извършване на всякаква дейност и услуги, за които се изисква лиценз (след издаване на съответния лиценз), както и всякаква друга незабранена от законодателството дейност