Фирма ПИ ДИ СЪРВИС 2020

Свържи се с фирма ПИ ДИ СЪРВИС 2020

ПРЕВОДАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕВОДИ ОТ И НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ,БИТОВА И ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИКА, СТРОИТЕЛНО-РЕМОТНИ ДЕЙНОСТИ, ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО,ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОНЕРСТВО И ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРОИЗВОДСТВЕНА СКЛАДОВА, СПЕДИТОРСКА, ПРЕВОЗНА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ.

гр. Пловдив, ул. УЛ. РОСИНИ 11