Фирма ПИ ЕНД ДЖИ РУФИНГ СЪРВИСИС

Свържи се с фирма ПИ ЕНД ДЖИ РУФИНГ СЪРВИСИС

Придобиване, управление и продажба на недвижими имоти; търговия на територията на страната и в чужбина; строителна, инвеститорска, монтажна и ремонтна дейност; маркетинг, мениджмънт, хотелиерски услуги, консултантски услуги; ландшафтен дизайн, а също така други видове дейност, не абранена със закон.

гр. Варна, ул. Стефан Стамболов 15

Телефон: 0887691111

Уебсайт: www.allbulgarianproperty.com