Фирма ПИКЕЛ 21

Свържи се с фирма ПИКЕЛ 21

Търговия на едро и дребно с хранителни и нехранителни стоки; Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; Продажба на стоки от собствено производство; Търговско представителство и посредничество; Комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови, лицензионни и лизингови сделки и сделки с интелектуална собственост; Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; Външно-търговски сделки, изразяващи се в импорт, експорт, реекспорт и бартерни сделки разрешени от закона; Вътрешен и международен транспорт /след надлежно разрешение/; Онлайн търговия; Маркетингова дейност както и всяка друга дейност незабранена от законодателството.

гр. Димитровград, ул. ул. “П. Волов” 35А