Фирма ПИНК ВИЖЪН

Свържи се с фирма ПИНК ВИЖЪН

дизайн и предпечат на рекламни материали, информационни, издателски, програмни и импресарски услуги, консултантски услуги, разработка и поддръжка на уеббазирани приложения, интернет медия, маркетинг и инженеринг, услуги в областта на търговията, културата, спорта, изкуството и образованието, сделки с интелектуална собственост, фотографски услуги, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, както и извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона.

гр. София, ул. “Перуника” 13