Фирма ПИРИН 26

Свържи се с фирма ПИРИН 26

Продажба на фуражи, допълващи фуражи, млекозаместители, храна за животни, храна за кучета и котки. Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни сделки в страната и чужбина, транспорт, отдаване под наем на моторни превозни средства, ремаркета, полуремаркета, транспорт и логистика, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, търговия, търговия с всякакъв вид хранителни стоки, ресторантьорство, търговия с напитки, извършване на ремонти на сгради, всякакви дейности в областта на строителството, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, вътрешна и външна търговия. Експлоатация на заведения за бързо хранене, производство и търговия с хранителни стоки и напитки. Производство, изкупуване, съхранение и преработка на продукция -селскостопанска /плодове, зеленчуци/ и животинска. Ако за някоя от дейностите се изисква специално разрешение от компетентен държавен орган, дружеството ще извършва такава дейност след получаване на съответното разрешение за извършването и, както и всички други дейности и услуги незабранени от българското законодателство.

гр. Кресна, ул. ул. “Яне Сандански” 85