Фирма ПиС 2021

Свържи се с фирма ПиС 2021

отдаване под наем на медицинска техника, отдаване под наем на движими вещи и недвижими имоти, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, покупко-продажба на недвижими имоти, посредничество при сделки с недвижими имоти, вътрешна и външна търговия на едро и дребно с промишлени стоки, производство, изкупуване, съхранение, търговия в страната и чужбина със земеделска продукция /растителна и животинска/,вътрешен и международен туризъм и съпътстващите го дейности, търговия с торове и препарати за химическа защита на растенията, храни и лекарства за животните, ресторантьорство, хотелиерство, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна и таксиметрова дейност, търговски мениджмънт, маркетинг, консултантски услуги, комисионни, спедиционни и превозни сделки, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, сделки с интелектуална собственост, изготвяне и реализация на проекти, строително-монтажна и проектантска дейност, производство и преработка на селскостопанска продукция, както и всякакви други сделки, незабранени от закона при спазване на всички приложими разрешителни и лицензионни режими.

гр. Добрич, ул. Методи Кусевич 4 офис

Телефон: 0888212424