Фирма Пистар Инвест

Свържи се с фирма Пистар Инвест

Инвестиции във финансови инструменти, за които не се изисква лиценз или разрешение, консултантски и посреднически услуги, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от закона.

гр. София, ул. бул. Джеймс Баучър 103