Фирма ПЛАЦЕХОЛДЕР

Свържи се с фирма ПЛАЦЕХОЛДЕР

търговска дейност внос и разпространение на компютърни, видео/аудио/ обработващи системи, техника и компоненти; системна интеграция на компютърни системи; консултантска дейност; внос, разработка и продажба на софтуер;сервизна поддръжка на хардуер и софтуер; Дружеството може да извършва и всяка друга дейност, която не е забранена със закон, а за тези с разрешителен режим, след снабдяване с лиценз.

гр. София, ул. ул.“Дякон Игнатий“ 21