Фирма ПЛАМ-ЦВЕТ 2021

Свържи се с фирма ПЛАМ-ЦВЕТ 2021

ИЗКУПУВАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА БИЛКИ , СЕЛСКОСТОПАНСКА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ – ВНОС-ИЗНОС, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ СЪС ЗАКОН ФОРМИ И С ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ СЪС ЗАКОН СТОКИ, ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ, ТЪРГОВИЯ С ДРЕХИ – НОВИ И ВТОРА У| ЮТРЕБА, ОТКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАГАЗИНИ, СКЛАДОВЕ, КАНТОРИ, ОФИСИ И ПРЕДПРИЯТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ, ОКАЗИОН /БЕЗ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА / И КОМИСИОНЕН МАГАЗИН , РЕСТОРАНТЬОРСТВО , ХОТЕЛИЕРСТВО , ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ, КОЛБАСАРСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ, СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ, КАКТО И ВСЯКАКВИ НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ, ВКЛ. И ТЕЗИ ПОПАДАЩИ ПОД СПЕЦИАЛЕН ЗАКОНОУСТАНОВЕН РЕЖИМ, ИЗИСКВАЩ ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ – СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО
НА ТАКОВА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

гр. Плевен, ул. ГРЕНАДИРСКА 84

Телефон: 0899006803