Фирма Пламис Маг

Свържи се с фирма Пламис Маг

търговия на дребно и едро в страната и чужбина с хранителни, селскостопански, битови и промишлени стоки, топли напитки, включително внос и износ, консултации, производство, посредничество, ресторантьорски услуги, курсове за подготовка на кадри, строителство и строително-ремонтни работи, спедиторска и превозна дейност в страната и чужбина, рекламно-информационна и маркетингова дейност, представителство, лизинг, както и всякакви други дейности незабранени със закон.

гр. Враца, ул. Дико Илиев 4

Телефон: 0885019264