Фирма Планет Логистикс

Свържи се с фирма Планет Логистикс

извършване на транспортна дейност, включваща превоз на товари и пътници в страната и чужбина, спедиционна дейност, складова дейност, маркетингова дейност, рекламна дейност, лизингова дейност, комисионна дейност, търговско представителство и посредничество, външна и вътрешна търговия на едро и дребно, търговия с плодове и зеленчуци, внос и износ на стоки за широко потребление, промишлени, хранителни и нехранителни стоки в страната и чужбина, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия с черни и цветни метали, както и всяка друга дейност и сделки, незабранени от закона.