Фирма ПМГ Онлайн 4

Свържи се с фирма ПМГ Онлайн 4

Търговия с промишлени стоки, дрехи, обувки, накити, строителни материали; Проектиране, строителство, ремонтна дейност; изпълнение на СМР; Вътрешна и външнотърговска дейност; Комисионерство и посредничество; Търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица; Консултантска дейност, както и всяка друга, незабранена от закона дейност.

гр. София, ул. бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” 107