Фирма ПН 21

Свържи се с фирма ПН 21

ИЗГРАЖДАНЕ ОТОПЛИТЕЛНИ И ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА В И К ИНСТАЛАЦИИ; ТУРИСТИЧЕСКИ И АГЕНТСКИ УСЛУГИ; ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ; ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ И УСЛУГИ НА ЕДРО И ДРЕБНО. ПОКУПКА НА СТОКИ И УСЛУГИ НА ЕДРО И ДРЕБНО. ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА И ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; СТРОИТЕЛНА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ; СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ, ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА

с. Дибич, ул. Васил Коларов 4

Телефон: +359894366067