Фирма ПОЛИ БГ 2021

Свържи се с фирма ПОЛИ БГ 2021

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; внос и износ; складови, лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; магазинерство и ресторантьорство; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг.