Фирма ПОЛИ КОЛОРС

Свържи се с фирма ПОЛИ КОЛОРС

ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КАКТО И ДРУГИ СТОПАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА.

гр. Пазарджик, ул. Никола Петринин 37