Фирма ПОЛИГРАФЮГ ИМОТИ

Свържи се с фирма ПОЛИГРАФЮГ ИМОТИ

Управление и поддръжка на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

гр. Хасково, ул. Съединение 74