Фирма ПОЛИТРАНС 66

Свържи се с фирма ПОЛИТРАНС 66

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, СЧЕТОВОДНИ И ОДИТОРСКИ ДЕЙНОСТИ, ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ, ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ КОНСУЛТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ И ПРЕРАБОТКА НА ПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ, СПЕДИТОРСКА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

гр. Казанлък, ул. Стара планина 76