Фирма ПРЕС-ГРУП 1

Свържи се с фирма ПРЕС-ГРУП 1

ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНО
УСТРОЙСТВО И ГРАДОУСТРОЙСТВО, ОБЩЕСТВЕНИ, ЖИЛИЩНИ, ПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СГРАДИ, ИНТЕРИОР И ДИЗАЙН, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО /БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО/ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ СДЕЛКИ. СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА, ПРОГРАМИРАНЕ И СОФТУЕР, ТЪРГОВИЯ СЬС СТОКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, АВТОРЕМОНТНИ ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, СТРОИТЕЛНИ И СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ, ВНОСНА И ИЗНОСНА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, ВНОС И ИЗНОС НА АВТОМОБИЛИ И ПРОДАЖБА НА СЪЩИТЕ, АВТОСЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ, РЕНТАКАР И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

гр. Плевен, ул. ТОДОР КАБЛЕШКОВ 16

Телефон: 0879342987