Фирма ПРЕСТАН БЪЛГАРИЯ

Свържи се с фирма ПРЕСТАН БЪЛГАРИЯ

Производство, монтаж, пускане в експлоатация, гаранционна и извънгаранционна подръжка на битови и индустриални пречиствателни станции за отпадъчни води, канални помпени станции, мазнинозадържатели, кало-маслозадържатели, резервоари и елементи свързани с тях, търговия с всякакъв вид стоки, закупени с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; валутни сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; складови сделки; сделки с интелектуална собственост, както и всякаква друга дейност незабранена от действащото българско законодателство.

Телефон: 032635943-счетоводство