Фирма ПРИМА ИНВЕСТ НСА

Свържи се с фирма ПРИМА ИНВЕСТ НСА

Посредничество при сделки с недвижими имоти, консултантска дейност, автотранспортни услуги, авторемонтни и сервизна дейност, търговия на едро и дребно и всички други дейности и услуги незабранени от Закон, включително и тези, попадащи под специален режим, изискващ предварително разрешение – след получаването им.

Телефон: +359882808003