Фирма Про Билдерс Юнайтед

Свържи се с фирма Про Билдерс Юнайтед

Бизнес посредничество; Строителни услуги и ремонт на сгради; Изграждане на изолация на сгради и превръщане на традиционни къщи в пасивни; Разработване, инсталиране и продажба на слънчева панелна система и домашни вятърни турбини; Разработване, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи; Разработване на нови концепции за производство, продажба и дистрибуция на строителни материали; Консултански услуги в областта на строителството; Посреднически услуги в областта на строителството, ремонта на сгради; покупко – продажба на недвижими имоти; Oтдаване под наем на недвижими имоти; Търгуване на собствени средства и инвестиции във финансови инструменти с помощта на инвестиционни посредници; Разработване, разпространение и продажби на продукти и автоматизиран софтуер базиран на компютри и сървъри; Разработване, разпространение и инсталиране на системи за аларма и наблюдение, както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона, като дейностите за които законодателството предвижда получаване на разрешение или лиценз ще се извършват след надлежно разрешение.

гр. Варна, ул. ул. “Фредирик Шопен” 4