Фирма ПРОКСЕНОС

Свържи се с фирма ПРОКСЕНОС

ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ, ЕКОТУРИЗЪМ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГ, ЛИЗИНГ.

гр. Пловдив, ул. МАКЕДОНИЯ 68