Фирма ПРОПЪРТИ СЪПОРТ

Свържи се с фирма ПРОПЪРТИ СЪПОРТ

Управление и поддръжка на етажна собственост, извършване на консултации по юридически въпроси, процесуално представителство, извършване на консултантски услуги, рекламна дейност, търговско представителство и посредничество, озеленяване, почистване, сделки с интелектуална собственост; строително монтажна и проектантска дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство и търговия, внос и износ на стоки и услуги, предоставяне на технически консултации и на маркетингови услуги, сервизно обслужване, сделки с недвижими имоти и всички други дейности, които не са забранени от закона, участие по управление на европейски проекти.

гр. Варна, ул. 552-2 712