Фирма ПРОТОФОРМ

Свържи се с фирма ПРОТОФОРМ

Производство на изделия с художествена стойност, интериорно проектиране, продуктов дизайн и прототипитане, производство на мебели от дървесина и цветни метали, търговия и спедиция, образователни курсове, изработка на изделия от керамика и порцелан, консултантски услуги, покупко-продажба на недвижими имоти, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякакви дейности и услуги, незабранени от закона.