Фирма ПровадСтрой груп

Свържи се с фирма ПровадСтрой груп

търговска дейност, покупко – продажба, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба в страната и в чужбина; отдаване и преотдаване под наем на недвижими имоти в страната и в чужбина; интериорен и екстериорен дизайн; консултантски и информационни услуги; търговско представителство; посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; посредничество при сключване на сделки с недвижими имоти; комисионна, спедиционна, лизингова дейност; придобиване на дялове и акции и участие в други дружества в страната и чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон, и всички дейности и услуги, за които е необходимо разрешение или лиценз ще се извършват след получаването му.

гр. Провадия, ул. Генерал Манзей 45