Фирма ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ Денчев, Макариева

Свържи се с фирма ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ Денчев, Макариева

Извършване на психологични дейности: консултантска дейност в областта на психологията, изготвяне на психологични експертизи, организационна психология, подбор и управление на човешки ресурси, психологически тренинг, тестова оценка на личността и когнитивните функции.
Предоставяне на логопедични услуги, услуги в сферата на детска психология, говорно-езикова патология, социална педагогика, реклама, производство и разпространение на рекламни материали, печат, консултантска дейност, организиране на курсове, семинари и обучения и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

гр. София, ул. “Граф Игнатиев” 13

Телефон: 0877478997; 0888842823