Фирма ПСП – 21

Свържи се с фирма ПСП – 21

ШИВАШКИ УСЛУГИ И ТЪРГОВИЯ С ПРОИЗВОДНИТЕ НА ТАЗИ ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА С ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА СТОКИ: ХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЬОРСКА ДЕЙНОСТ; ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОУЧВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МОНТАЖНИ И СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ; ОРГАНИЗИРАНЕ НА СПОРТНО – РАЗВЛЕКАТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ: ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ: ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ, МЕД И НЕГОВИТЕ ПРОИЗВОДНИ, БИЛКИ И ГЪБИ: ФОТОГРАФСКИ И КСЕРОКС УСЛУГИ., ТРАНСПОРТНИ УСЛУТИ И ДРУГИ, ПОПАДАЩИ ПОД СПЕЦИАЛЕН ЗАКОНОУСТАНОВЕН РЕЖИМ, ИЗИСКВАЩ ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ (СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ): ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОН.

гр. Русе, ул. ул. Петрохан 65