Фирма ПСП-3

Свържи се с фирма ПСП-3

Търговия в страната и чужбина, счетоводни услуги, производство и търговска реализация на разрешени от закона стоки, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, строителство, търговско представителство и посредничество, складови сделки, лизинг, дизайн, проектиране, предприемачество, търговия на едро и дребно със стоки, изделия и извършване на услуги, разрешени от закона, комисионни сделки и на консигнация, оказионна търговия, спедиционни и превозни сделки, транспортни, рекламни услуги, продуцентска, импресарска, мениджърска, консултантска дейност, маркетинг, организация и експлоатация на културни, увеселителни, развлекателни и атрактивни дейности, прояви и заведения, ресторантьорство, производство и търговия с хранителни стоки и напитки със съответното разрешение на компетентните органи, транспортни и спедиторски услуги, всяка друга незабранена от закона дейност.

гр. Пловдив, ул. “Пловдив-север” 64а