Фирма ПТПЕТРОВ

Свържи се с фирма ПТПЕТРОВ

Специализирани дейности в областта на дизайна; извършване и на други незабранени от закона търговски сделки и услуги, като за дейностите, подлежащи на лицензиране или на разрешителен режим ще бъдат извършвани след снабдяване на съответен лиценз или разрешение.

гр. София, ул. Христо Вакарелски 15

Телефон: 0895461246