Фирма ПУНЧЕВ 1

Свържи се с фирма ПУНЧЕВ 1

покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; продажба на стоки от собствено производство в страната и чужбина; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и транспортни сделки в страната и чужбина; складови сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, туроператорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем; лизинг; организиране на индивидуални и групови обучения на организации и техни представители; и извършване на всякаква друга основна, помощна и странична (съответно лицензирана), незабранена от закона търговска дейност.

гр. Бургас, ул. ул. Левски 5