Фирма Р.Т.СЕРВИС

Свържи се с фирма Р.Т.СЕРВИС

ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД. ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ВЪНШНОТЪГОВСКА ДЕЙНОСТ. КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, ВСИЧКИ ВИДОВЕ ВЪТРЕШНА И МЕЖДУНАРОДНА ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ. СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ. СТОКОВ КОНТРОЛ. СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ. ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ /БЕЗ КНИГОПЕЧАТ/, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ. ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ. ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ. КАКТО И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ И ЛИЦЕНЗИ АКО ТАКИВА СА НЕОБХОДИМИ.

гр. Севлиево, ул. ул.”Крайбрежна” 2