Фирма РАДОСТ 8121

Свържи се с фирма РАДОСТ 8121

Транспортни услуги, превоз на пътници и товари, таксиметрови услуги, Кафе – аперитив, бар, ресторантьорство и други дейности в областта на общественото хранене, търговия с хранителни и други стоки и услуги, производство, изкупуване, продажба, доставка, внос, износ на хранителни и промишлени стоки, стоки с художествена стойност /без благородни метали скъпоценни камъни и паметници на културата / търговия с движими вещи и недвижими имоти, изкупуване, преработка и износ на вторични суровини , строителна дейност, проектиране и строеж на сгради, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство и търговия с животинска и селскостопанска продукция, търговия с облекла, трикотаж, конфекция и бутик, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, складова, лизингова, превозна, хотелиерска, туристическа , рекламна, информационна, програмна импресарска, издателска и печатарски дейности, транспортна дейноств страната и чужбина, сделки с интелектуална собственост, образователни и преквалификационни курсове, школи за получаване на компютърна грамотност, допустими от закона услуги и консулти, всички други търговски дейности, разрешени от закона. Сделките и услугите ще се извършват по търговски начин в страната и чужбина.