Фирма РАНДЪМ УЪРКС

Свържи се с фирма РАНДЪМ УЪРКС

ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ; ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ; КОНСУЛТАНТСКИ
ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО; НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ; АРТИСТИЧНА И
ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО, НЕКЛАСИФИЦИРАНО ДРУГАДЕ; РЕМОНТ НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА, НА
ЛИЧНИ И ДОМАКИНСКИ ВЕЩИ; РЕМОНТ И ИНСТАЛИРАНЕ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ; СКЛАДИРАНЕ НА ТОВАРИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ТРАНСПОРТА; ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО; ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ; ДРУГИ ПЕРСОНАЛНИ УСЛУГИ; ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ; КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА. АКО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНА ДЕЙНОСТ СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ (РАЗРЕШЕНИЕ), ДЕЙНОСТТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНКРЕТНИЯ ЛИЦЕНЗ (РАЗРЕШЕНИЕ).

гр. София, ул. “Кочо Честименски” 76