Фирма РАНТЕК

Свържи се с фирма РАНТЕК

ТЪРГОВИЯ С ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА СТОКИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, МАРКЕТИНГ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И РЕКЛАМНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, СТРОИТЕЛНО-ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, ИНЕЖЕНЕРИНГ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА, РЕМОНТ, ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, А ТАМ КЪДЕТО СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ, СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА ТАКЪВ

гр. София, ул. ул. Баба Тонка 13А