Фирма РАЗОИД

Свържи се с фирма РАЗОИД

Сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях; отдаване под наем на недвижими имоти, туризъм; транспортна дейност, представителство и посредничество; консултантска дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

гр. Пловдив, ул. Марица 154