Фирма РЕ ДЕЛ ВИТА

Свържи се с фирма РЕ ДЕЛ ВИТА

Общо строителство на сгради и съоръжения; Вътрешно и външнотърговска дейност, транспортна дейност, търговия с хранителни продукти от всякакво естество, промишлени стоки, платове, облекло и обувки, внос и износ на стоки, материали и суровини, хотелиерство, туризъм – вътрешен и международен, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и строителни услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство; Монтаж и демонтаж на метални конструкции, земеделска дейност, изработване на дървени палети, производство и обработка на птиче месо; Реклама, маркетинг и мениджмънт; Бартерни сделки; Дърводобив – реализация на продукция; Комунално-битови услуги; Инженерингова, конструкторска, импресарска, инвестиционна, издателска и копирна дейност, интернет услуги; Извършване на комисионна и спедиторска дейност, и всички останали дейности, незабранени от закона.

гр. Шумен, ул. ул. ИВАН СТАНЧЕВ 19