Фирма РЕБЕЛ ПЛЮС

Свържи се с фирма РЕБЕЛ ПЛЮС

Вътрешна и външна търговия на едро и дребно; транспортна дейност със собствени и наети моторни превозни средства; посредничество и търговско представителство на наши и чуждестранни физически и юридически лица; консултански и информационни услуги; агентство, дистрибуторска, туроператорска и туристическа агентска дейност; маркетингова и рекламна дейност; посредничество и сделки с недвижими имоти в страната и чужбина; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка на стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, счетоводна, вътрешна и външна търговия на едро и дребно със стоки, производство и търговия на храни и напитки, ресторантьорство, инвестиционно проектиране, строителство, ремонт, обзавеждане и покупко-продажба на недвижими имоти, комисионна, спедиционна и превозна дейност, сервизни, транспортни, информационни и консултантски услуги, производство и реализация на биологически активни вещества, лекарствени форми и техните основни съставки, козметични изделия, продукти за хранително-вкусовата промишленост, химически реактиви, фуражни дрожди и други препарати, получени на основата на природни суровини и биомаса, реализиране на технологии, свързани с екологията и опазването на околната среда; научно – техническа и проекто-проучвателна дейност, продажба на лицензни, патенти, технологии и ноу-хау; провеждане обучение на научни, преподавателски и други кадри, специализации и преквалификации, отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол след снабдяване със лиценз; както и всяка друга стопанска и търговска дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

гр. Троян, ул. ул. Васил Левски 80