Фирма РЕД ПОДИУМ

Свържи се с фирма РЕД ПОДИУМ

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА СЪС СТОКИ НА КОЗМЕТИЧНАТА И МОДНАТА ИНДУСТРИЯ: ДРЕХИ, АКСЕСОАРИ, ПАРФЮМЕРИЯ, КОЗМЕТИКА, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ СТОКИ И ВЕЩИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА. АКО НЯКОЯ ОТ ДЕЙНОСТИТЕ Е ПОДЧИНЕНА НА РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ, СЪЩАТА ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШВАНА СЛЕД СНАБДЯВАНЕ СЪС СЪОТВЕТНИЯ ЛИЦЕНЗ ИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ.

гр. Пловдив, ул. УЛ.ПОЛКОВНИК БОНЕВ 13