Фирма РЕЙ 2023

Свържи се с фирма РЕЙ 2023

Извършване на преводи от български на чужди езици и от чужди езици на български (преводаческа дейност), търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон.

гр. София, ул. АМИ БУЕ 36

Телефон: 0888 150 357