Фирма РЕКЪРД ХЕНДИМЕН

Свържи се с фирма РЕКЪРД ХЕНДИМЕН

Производство на плодове и селскостопанска продукция; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; внос, износ, ре-експорт, бартерни сделки; превоз на пътници и товари в страната и чужбина; производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопански произведения; преработка и реализация на стоки за бита и промишлеността; търговия с всички видове вторични суровини, производство и търговия с алкохол и безалкохолни напитки; обмен на валута, туристически услуги; търговия с хранителни и промишлени стоки; търговско представителство и посредничество; рекламна дейност; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и извършване на услуги; други дейности, незабранени със закон, указ или друг нормативен акт

гр. Велико Търново, ул. РАФАЕЛ МИХАЙЛОВ 4