Фирма РЕКОМ БГ – 2

Свържи се с фирма РЕКОМ БГ – 2

Дружеството ще извършва следните търговски сделки: търговия на едро и дребно с аксесоари за домашни любимци; търговско представителство и всякакъв вид посредничество; всякакъв вид разкрасителни процедури – фризьорски и козметични услуги, маникюр, педикюр и др.; покупка, цялостно строителство и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; отдаване под наем на недвижими имоти; инженеринг; цялостно проектиране; консултантски услуги; вкл. консултантски услуги в сферата на превоза на пътници и товари; анализи и управление на риска, логистика, разработване, покупка и продажба на ноу-хау; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; външно-търговски сделки, внос и износ на стоки, в т.ч. търговия (внос и/или износ) на алкохолни напитки; външна и вътрешна търговия на едро и дребно с всякакви стоки за промишлено и лично потребление, разрешени със закон, внос и износ на суровини, материали, препарати, машини, съоръжения, производство на стоки и услуги за промишлено и лично потребление, експорт, импорт, туроператорска и туристическа агентска дейност; туристически услуги; вътрешен и международен туризъм; всякакъв вид превоз, вкл. вътрешен и международен превоз на пътници и товари; маркетинг (рекламна и информационна дейност); импресарска дейност; организиране и участие на симпозиуми, панаири, изложби и форуми; производство и търговия на селскостопанска продукция; всички видове строителство и строително – монтажна дейност; производство на топло и хидроизолации; металообработка; дървообработка; битови услуги; услуги в сферата на хранително-вкусовата промишленост; внос и износ на производствени машини и/или съоръжения; рециклиране на пластмаса и каучук; изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция; преводи и легализация; предпечатна подготовка; издателска, разпоредителска и печатна дейност; интернет услуги; хардуерна и софтуерна поддръжка; уеб услуги; информационни услуги – уеб-дизайн, графичен дизайн, изграждане, внедряване и поддръжка на софтуерни програми и продукти, изграждане, внедряване и поддръжка на компютърни мрежи, регистрация и поддръжка на домейн; създаване и поддръжка на уебсайтове и портали; интернет реклама и промоции; видео и телевизионно заснемане; продуцентска, информационно – консултантска и издaтелска дейност; мениджмънт; таксиметрови услуги; комисионни, спедиционни; превозни, складови сделки; лизингови сделки; стоков контрол; хотелиерска дейност; ресторантьорска дейност; сделки с интелектуална собственост; рекламни, информационни, програмни сделки, както и всички други, незабранени от закона, дейности.
Дейностите, за чието упражняване се изисква разрешително или лиценз, ще бъдат упражнявани след получаването му.