Фирма РЕН – ФИЛ 86

Свържи се с фирма РЕН – ФИЛ 86

Таксиметров превоз на пътници и товари със собствено и наето МПС, лек и товарено моторно превозно средство в страната и чужбина ,както и всякакви други дейности и услуги,определени като търговски и незабранени със закон.

Телефон: 0887451742