Фирма РЕНОАР ГРУП

Свържи се с фирма РЕНОАР ГРУП

уеб дизайн и разработване, изработка на интернет сайтове и електронни платформи за управление и съдържание, създаване и поддържане на корпоративни профили в социалните мрежи, уеб маркетинг, маркетинг проучване и консултиране, уеб и графичен дизайн, обучение, брандинг; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, вт.ч. външнотърговска дейност; проучване на пазара и маркетинг; издателска дейност, рекламна дейност, в т.ч. реклама в интернет и телевизионна реклама; производство, изграждане и поддръжка на рекламни материали и съоръжения, организация на телевизионни предавания и концерти; консултантска дейност; посредничество, представителство, комисионерство, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

гр. Шумен, ул. УЛ. СВИЛЕН РУСЕВ 2