Фирма РЕСИМО

Свържи се с фирма РЕСИМО

ДЕЙНОСТ НА ПИТЕЙНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО И ЕДРО С ОБЛЕКЛО И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ВЪТРЕШНО ТЪРГОВСКА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА С ВСЯКАКВИ ВИДОВЕ ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО /БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО/ НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ТЪРГОВЦИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. ЕКСПОРТНА, ИМПОРТНА, ИМПРЕСАРСКА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ. СТРОИТЕЛНА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, МАРКЕТИНГ БАРТЕРНИ СДЕЛКИ. ВЪТРЕШНА И МЕЖДУНАРОДНА СПЕДИЦИЯ И ТРАНСПОРТ, АВТОРЕМОНТНИ УСЛУГИ, ШИВАШКИ УСЛУГИ, КОПИРНИ УСЛУГИ, ТЪРГОВИЯ С КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ИЗГОТВЯНЕ НА БИЗНИС ПЛАНОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВКИ, ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ. НОУ-ХАУ. ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ПОЧИВНО ДЕЛО.

с. Глава, ул. КРЕСНА 2

Телефон: 0897860214