Фирма РИАКРА

Свържи се с фирма РИАКРА

ДИСТРИБУЦИЯ, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ВСЯКАКВИ СТОКИ, СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНА И РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ С ВСЯКАКВИ СТОКИ И УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И СЪС СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЬРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА И ФИРМИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, АВТОРЕМОНТНА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ И ВСИЧКИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ.

гр. Русе, ул. ПЕТКО Д.ПЕТКОВ 9