Фирма РИДЕРЕ ДЕНТ – САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ

Свържи се с фирма РИДЕРЕ ДЕНТ – САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ

Осъществяване на извънболнична помощ, чрез извършване на предписани от лекар по дентална медицина, специфични технически дейности и произвеждане на специализирани медицински и помощни средства, в т.ч. следните зъботехнически дейности: снемаемо протезиране, което включва: изработване на цели и частични протези, ребазации, репаратури и ортодонтски апарати, неснемаемо протезиране, което включва: изработване на корони и лети части от метал, корони и лети части от пластмаса и корони и лети части от металокерамика.