Фирма РИЙЛ КАЯ

Свържи се с фирма РИЙЛ КАЯ

Покупко-продажба на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях, придобиване, управление, експлоатация и разпореждане с недвижими имоти, отдаване под наем, предприемачество, проектиране, проучване, строителство, интериор и експлоатация на жилищни, административни и стопански сгради, организиране и извършване на проектно-проучвателни работи, консултантска дейност, вътрешнотърговска и външнотърговска дейност; представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена от закона.

Телефон: 0878884836

Уебсайт: https://realkaya.com