Фирма РиМ Трифонови

Свържи се с фирма РиМ Трифонови

Вътрешно и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, производство и търговия на всякакви стоки за бита и промишлеността, консултантски, посреднически и комисионни услуги, предприемачество, складова и лизингова дейност, транспортни услуги в страната и чужбина, производство и търговия с промишлени, селскостопански, хранителни и битови стоки, експорт, импорт и реекспорт на промишлени, селскостопански, хранителни и битови стоки, строителство, хотелиерство, вътрешен и международен туризъм, туроператорска и туристическа агентска дейност, складиране на стоки под митнически контрол, търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица и организации в страната и в чужбина, рекламна и информационна дейност, сделки с интелектуална собственост, откриване на магазини, складове и кантори, отдаване на вещи, машини и автомобили под наем, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, организиране на съвместни производства, разработване и тиражиране на програмни продукти и компютърни системи, трансфер на технологии, иновации, както и други търговски и стопански дейности и всякакви услуги, незабранени от закона.

гр. Стара Загора, ул. ул.Кольо Ганчев 72